Registracijos sąlygos

reg01.png reg02.png reg03.png
Nurodykite teisingus, tikslius ir išsamius savo duomenis Duomenų saugumą užtikrina saugaus ryšio SSL sertifikatas Pasirūpinkite savo duomenų slaptumu, niekam jų neatskleiskite

Pirkti Parduotuvėje galima be registracijos arba atlikus registracijos procedūrą, abiem atvejais užpildžius formos laukelius ir tokiu būdu pateikus duomenis apie save (toliau – Duomenys) Pardavėjui.

Pirkėjas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Duomenis.

Pirkėjui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus Duomenis.

Pirkėjas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Pardavėjas, atsako už bet kokios informacijos ir Duomenų, reikalingų perkant Parduotuvėje, slaptumą.

Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti Duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Duomenimis perkant Parduotuvėje.

Įvesdamas užsakymo informaciją ir pateikdamas Pardavėjui savo Duomenis, Pirkėjas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog Pardavėjas valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Pirkėjo asmens duomenis ir naudotų juos šios sutarties vykdymo tikslams, tiesioginės rinkodaros bei statistikos tikslams.

Pardavėjas turi teisę bet kada, Pirkėjui nesilaikantis šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve, taip pat turi teisę nutraukti parduotuvės veiklą.

Pardavėjas turi teisę visais atvejais ir be išankstinio pranešimo, Pirkėjui nesilaikantis šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų, panaikinti Pirkėjo registraciją bei sunaikinti visus Pirkėjo registracijos metu gautus Duomenis.

Pirkėjo Duomenų saugumą užtikrina saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas. Įsipareigojame, kad Duomenys, keliaudami tarp Pirkėjo kompiuterio ir serverio, nebus perskaityti arba pakeisti trečių šalių.

Visos naudojimosi taisyklės