Atsakomybės apribojimas

Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų Duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų Duomenų klaidingumo ar netikslumo.

Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų Parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės Duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės Duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad Duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir Duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais Duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo Duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie parduotuvės Duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

Visos naudojimosi taisyklės

Autorinės teisės

Šioje tinklavietėje naudojamas BAUEN pavadinimas, taip pat pavadinimas bei logotipas UAB "BAUEN" yra registruoti prekių ženklai, kurių savininkų išimtines teises saugo Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai. Kiti šioje svetainėje esantys prekių ir paslaugų ženklai, logotipai ir žymenys išimtine teise priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų, logotipų, žymenų savininkams. Be jų išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama naudoti svetainėje esančius ženklus, logotipus ir žymenis bet kuriuo Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų draudžiamu būdu ar forma.